Året som gick

Några bilder från medlemmarnas insatser de senaste månaderna. 

Till dig som är ny i föreningen, välkommen!

Arbeten

Utveckling och underhåll

Årsredovisning

Meddelanden och dokument

Nu kan du tycka till om Gävle kommuns översiktsplan

Information från Trivselkommittén

Dropbox

Styrelsen har beslutat att föreningen ska använda Dropbox. I fortsättningen kommer styrelsen tex att lägga protokoll i DB. Alla medlemmar i föreningen får åtkomst till DB. .